Адреса: ул. Борис Кидрич бб. , 1480 Гевгелија
Телефон: 034 211 723; факс. 034 211 728; моб. 071 370 600 - Јован Петровски / 071 370 500 - Петар Петровски
Град: Гевгелија ·
E-mail: jovan_petrovski@yahoo.com  

работно време:

Пон - Пет
08:00 - 17:30
Сабота
08:00 - 17:30


УНИВЕРЗАЛ- ППЕВ се занимава со поправка и одржување на тешка товарна и градежна механизација. Располага со современ сервис и современа опрема задоволувајќи ги стандардите на сите европски возила и норми: Euro2, Euro3 и Euro5. УНИВЕРЗАЛ – ППЕВ од Гевгелија , располага со површина од 1500м2, од кои 350м2 се корисна површина на сервисот за поправка и одржување на тешки товарни возила. Универзал располага со сертификати, специјални за сервисирање и поправки на системите на кочење, вкучувајќи и дијагностички апарати за одржување и контролирање кај тешки товарни возила. Вработените посетувале обука кај производителите со кои имаат склучено договор за соработка односно , УНИВЕРЗАЛ –ППЕВ е застапник на германската фирма WABCO која е водечка во светот на производители на пневматица и системи за кочење (ABS, EBS, ECAS).
Насока