За нас

Идејата за profil.mk произлезе од долгогодишната работа и придонес во делот на маркетингот која водеше пред се кон формирање на база на активни бизнис профили со точни информаци на Република Македонија, со можност за презентација и подетален приказ на услугите и дејностите на компаниите, на мали и големи претпријатија и сето тоа проселедено со развој на дополнителни алатки кои ќе допринесат во детално категоризирање и презентирање на услугите, производите, на професионалните индивидуалци, установи и сите останати правни субјекти.