Телефонски броеви за итни случаи

Брза помош
194
Полиција
192
Противпожарна
193
Центар за известување и тревожење
195
AМСМ помош на патот
196
EVN електрична енергија (информативен центар)
0890 12345
Водовод и канализација (информативен центар)
0800 22555